Habilidades Sociais

** Ideas que hai que resaltar sobre HHSS:

– Conxunto de Comportamentos e actitudes.

– Permiten relacionarnos con éxito: facer amigos, ter unha relación cordial cos demáis ou resolver conflitos.

– Fannos sentir ben con nós mesmos, favorecen a autoestima e esto se reflicte nos resultados

 

As Habilidades Sociais son competencias, comportamentos e actitudes que nos permiten relacionarnos con demáis de xeito eficiente. E esto fainos sentir mellor con nós mesmos e cos demáis.

 

** As HHSS:

– Habilidades de comunicación: escoitar, expresar sentimentos e desexos, decir que non, entenderse…

– Comunicación non verbal: mirada, xestos, sorriso

– Habilidades aptitudinais: respecto cara os demáis, empatía, preocupación polos demáis


—- Situacións:

Amizade, relacións interpersoais, relacións profesionais ou laborais, relacións familiares, etc.